INDIGO GREEN: Uključenje grupa u nepovoljnom položaju u poljoprivrednu proizvodnju

O projektu:
Razvojna agencija Sjever – DAN s partnerima: Gradom Varaždinom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područnim uredom Varaždin, udrugama Njezina druga šansa i Anđeli čuvari, Gradskom tržnicom Varaždin te Turističkom zajednicom grada Varaždina nastavlja s aktivnostima potpore skupinama u nepovoljnom položaju i otežanim pristupom tržištu rada.

Indigo green partneri na projektu

 

Projektom „INDIGO GREEN“, ukupno vrijednim 158.000,86€, od čega Europska unija financira čak 94,47%, pomoći će se dugotrajno nezaposlenim osobama te nezaposlenim osobama s invaliditetom da kroz programe samoosnaživanja te edukaciju iz područja poljoprivrede postanu konkurentniji na tržištu rada Varaždinske županije.

Korisnici projekta INDIGO GREEN će u tijeku trajanja projekta proći sveobuhvatan program edukacija, koji se sastoji od dvije komponente: osobne te praktične. Samu edukaciju će provoditi stručni partneri u projektu, a program je zamišljen tako da korisnici po završetku aktivnosti ovladaju novim znanjima i vještinama te se osobno osnaže kako bi postali konkurentniji na tržištu rada odnosno odvažili se na samozapošljavanje.

Nakon završene edukacije i provedbe projekta, korisnici će dobiti mogućnost rada na opremljenom poljoprivrednom zemljištu putem projektnih aktivnosti  udruge "Njezina druga šansa" u suradnji s ostalim projektnim partnerima te, ukoliko se iskaže interes i stvore uvjeti, osnovati neki od oblika proizvođačke organizacije temeljene na interesima korisnika radi lakše prodaje viška proizvoda.

Aktivnosti koje će biti provedene u okviru projekta su:
1.    Anketiranje/evaluacija i selekcija članova ciljnih grupa
2.    Pružanje psiho-socijalne podrške i osnaživanje za uključivanje na tržište rada
•    individualne  i grupne radionice za pružanje psiho-socijalne podrške i osnaživanje, radionice „životnih vještina“, individualna savjetovanja i grupne radionice – priprema za (samo) zapošljavanje
3.    Edukacija kroz četiri modula u području poljoprivrede
•    osnove poduzetništava u poljoprivredi – za sve polaznike (20-30)
•    uređenje krajolika  (dvorišta i okućnica) - za 7 do 10 polaznika
•    uzgoj cvijeća  - za 7 do 10 polaznika
•    uzgoj povrća - za 7 do 10 polaznika

U okviru ovog paketa aktivnosti opremit će se zemljište Gradske tržnice Varaždin za provođenje praktičnoga dijela edukacije (ograda, plastenik, oprema i materijali za  navodnjavanje i obradu zemljišta i uzgoj povrća

INDIGO GREEN SAŽETO

PUNO IME PROJEKTA: „INDIGO GREEN - Uključenje grupa u nepovoljnom položaju u poljoprivrednu proizvodnju

PROGRAM: IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala

CILJEVI: Povećati mogućnosti zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju kroz aktivnosti osnaživanja i edukaciju u području poljoprivrede prilagođenu njihovim potrebama i potrebama tržišta rada u Varaždinskoj županiji.

VRIJEDNOST: 158.000,86€ - 94,42%  financira EU

NOSITELJ: Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o.

PARTNERI NA PROJEKTU:
•    Grad Varaždin – Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju
•    Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Varaždin
•    Gradska tržnica Varaždin
•    Turistička zajednica grada Varaždina
•    Udruga "Anđeli čuvari grada Varaždina"
•    Udruga "Njezina druga šansa"

TRAJANJE: 12 mjeseci (1. kolovoza 2013. – 31. srpnja 2014.)

CILJNE SKUPINE:
- Dugotrajno nezaposlene osobe – dulje od pet godina
- Nezaposlene osobe s invaliditetom  - bez obzira na dob i duljinu prijave u evidenciji HZZ-a

WEB INFO
www.dan.hr
www.indigo-green.hr
www.strukturnifondovi.hr