Izvješće o radionicama za nezaposlene osoba u projektu ''Indigo Green''

Radionice za nezaposlene osobe u sklopu projekta ''Uključenje grupa u nepovoljnom položaju u poljoprivrednu proizvodnju

- Indigo Green'' odvijale su se u razdoblju od 26.11.2013.-23.12.2013. u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Varaždin.

Ukupno je u radionice bilo uključeno 23 nezaposlene osobe, koje su prošle selekciju i izrazile interes za daljnjim sudjelovanjem u danim aktivnostima.

Radionice su provodili članovi projektnog tima iz partnerskih organizacija, Devid Kos, psiholog iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Varaždin i Nebojša Buđanovac, stručnjak za ljudske resurse - članove ciljne skupine.

Osnovne teme na radionicama bile su:

- „Stres i nezaposlenost"

- „Nošenje sa stresom nezaposlenosti"

- „Komunikacijske vještine"

- „Kako tražiti posao“

Svrha radionica je pomoći nezaposlenim osobama u razvoju vještina traženja posla, jačanje samopouzdanja, motivirati ih na aktivnije sudjelovanje u integraciji na tržištu rada, te razvoj socijalnih vještina i slično.