Korisni priručnici proizašli iz projekta „INDIGO GREEN“

U okviru  projekta „INDIGO GREEN“, kao rezultat edukacije korisnika iz područja poljoprivrede pripremljeni su i izrađeni priručnici za potrebe samih korisnika kao i širu javnost.

Svaki priručnik  tematski prati pojedini modul koje su korisnici uspješno savladali  tijekom edukacije.

Elektronsku verziju priručnika možete preuzeti ovdje.