Održan prvi sastanak s korisnicima projekta "INDIGO GREEN"

U petak, 15.11.2013. u prostorima Gradske vijećnice u Varaždinu, održan je službeni sastanak korisnika projekta "INDIGO GREEN" sa predstavnicima projektnih partnera. Svrha sastanka bila je razrada termina vezano za obrazovanje, upoznavanje korisnika sa svim aspektima projektnih aktivnosti, te mogućnosti koje se pružaju korisnicima za vrijeme i nakon završetka projekta.

Prvom službenom susretu prisustvovalo je 18 predstavnica i predstavnika ciljne skupine (dugotrajno nezaposlene osobe i osobe s invaliditetom) od ukupno 24 koji će biti uključeni u predviđene aktivnosti.

Prva faza aktivnosti u edukaciji, kojom započinje sam obrazovni ciklus, će biti psiho-socijalno osnaživanje koje će predvoditi Nebojša Buđanovac i Devid Kos iz partnerskih institucija – udruge "Anđeli čuvari grada Varaždina", te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Varaždin.

službeni sastanak korisnika projekta "INDIGO GREEN"službeni sastanak korisnika projekta "INDIGO GREEN"službeni sastanak korisnika projekta "INDIGO GREEN"službeni sastanak korisnika projekta "INDIGO GREEN"