Podijeljene diplome o uspješno završenim programima edukacije

Poduzetništvo u poljoprivredi

Korisnicima EU projekta „INDIGO GREEN“, koji  će 1. kolovoza 2014. službeno završiti s implementacijom, u četvrtak, 31. srpnja 2014., podijeljene su diplome o uspješno završenim programima edukacije.

20 korisnika uspješno je završilo zajednički program „Poduzetništvo u poljoprivredi“ te, prema vlastitom izboru, jedan od programa iz područja poljoprivrede: „Uzgoj povrća“, „Uzgoj cvijeća“  te „Uređenje krajolika i okućnica“, koji su se provodili kroz teorijski i praktični dio kako bi korisnici što efikasnije usvojili nova znanja i tako postali konkurentniji na tržištu rada i, nadamo se, što skorije se zaposlili ili samo-zaposlili.

Također, ovo je bila prilika da se korisnicima podijele priručnici iz navedenih modula koji su pripremljeni i izrađeni  za potrebe samih korisnika  kao i za širu javnost.

U svrhu edukacije zemljište Gradske tržnice Varaždin opremljeno je za provođenje praktičnoga dijela edukacije (ograda, plastenik, alatnica, sustav za navodnjavanje te oprema i materijali za obradu zemljišta i uzgoj povrća i cvijeća). Navedeno zemljište će se i nadalje koristiti za slične projekte u svrhu ostvarivanja održivosti projekta s ciljem razvoja društvenog poduzetništva i podrške društveno ugroženim skupinama.

Projekt „INDIGO GREEN“ ukupne vrijednosti 158.000,86 € financiran je iz EU programa IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013 - „Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženim skupinama“, a nositelj je Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. zajedno s partnerima:
• Grad Varaždin
• Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Varaždin
• Gradska tržnica Varaždin
• Turistička zajednica grada Varaždina
• Udruga „Anđeli čuvari grada Varaždina“
• Udruga „Njezina druga šansa'

Korisnici su bili dugotrajno nezaposlene osobe i osobe s invaliditetom, a cilj projekta je bio povećati mogućnosti zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju kroz aktivnosti osnaživanja i edukaciju u području poljoprivrede prilagođenu njihovim potrebama i potrebama tržišta rada u Varaždinskoj županiji.